۲۵ مرداد ۱۴۰۲
مهاجرت گسترده پرستاران و پزشکان

مهاجرت گسترده پرستاران و پزشکان به خارج ازکشور
به گزارش روابط عمومی انجمن پرستاری ایران
دکتراصغرفتائی رئیس انجمن پرستاری ایران
درخصوص نابودی…

دلنوشته برای پرستاران
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
دلنوشته ای برای پرستاران عزیز کشور

برای پرستاران عزیز کشورم
درابتدا برکسی پوشید نیست
که مسائل ومشکلات عدیده ای درسالیان گذشته و نیز اکنون گریبان گیر حوزه سلامت و در کنار آن گر…

دکتر فتایی
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
به صدا درآمدن آژیر قرمز پیری جمعیت ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن پرستاری ایران
دکتراصغرفتائی رئیس انجمن پرستاری ایران
طی یک مطالعه و بررسی میدانی سن جمعییت درکشور با متخصصین…

پرداخت نشدن کارانه پرستاران
۰۷ اسفند ۱۴۰۱
پرداخت نشدن کارانه کامل پرستاران درسال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی انجمن پرستاری ایران
به نقل ازدکتر اصغرفتائی
رئیس انجمن پرستاری ایران:
 
کارانه سال ۱۴۰۰ پرستاران مراکز درمانی کشور…

۱۵ شهریور ۱۴۰۱
شروع اجرای مراحل قانون تعرفه های پرستاری بعد از ۱۵ سال با ابهامات فراوان

دکتراصغرفتائی رئیس انجمن پرستاری ایران گفت :
فرایند اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال با اما واگرهای فراوان آغاز شده ومتاس…

۳۱ مرداد ۱۴۰۱
بیانیه مشترک انجمن پرستاری ایران به همراه سایر تشکل های پرستاری

بیانیه مشترک انجمن پرستاری ایران به همراه سایر تشکل های …

۲۳ مرداد ۱۴۰۱
نشست دکتر اصغر فتائی با مجمع تشکل های پرستاری کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن پرستاری ایران
دکتراصغرفتائی رئیس انجمن پرستاری ایران
درنشست مشترک سازمانها وتشکل های صنفی کشورشرکت کردند
دراین نش…

درباره ما

انجمن پرستاری ایران

انجمن پرستاری ایران اولین تشکل صنفی پرستاری ایران در سال 1369 تشکیل شده و با مجوز و پروانه از وزارت کشور فعالیت خود را شروع کرده است. مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران مجری برنامه های آموزشی کوتاه مدت حوزه سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در تهران و سایر استانهای دوره برگزارمیکندکه امکانات آموزشی متناسب و استاندارد لازم جهت ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای امور آموزشی و اجرای بهتر دوره های کوتاه مدت حوزه سلامت تدارک و آماده نموده که همراه با بهره گیری از اساتید مجرب و دکترای هیئت علمی مربوطه به صورت اساتید مدعو با این مجموعه همکاری می نمایند.

اعضای هیئت مدیره

اخبار مناسبتی