تعرفه خدمات پرستاری۱۴۰۳ مناطق ضعیف

پیام تبریک سال نو ۱۴۰۳ توسط دکتر اصغرفتائی

تبریک دکتر فتائی به انتخاب رئیس سازمان پرستاری

اخبار انجمن
درباره ما

اخبار عمومی

اعضای هیئت مدیره

آقای دکتر اصغر فتائی
رئیس انجمن پرستاری ایران
آقای مجید پاک نیت
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن پرستاری ایران
آقای دکتر جاریانی
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن پرستاری ایران
آقای محسن رحمانی
بازرس انجمن پرستاری ایران
آقای مهدی محرری
عضو اصلی هیئت مدیره
آقای وحید وزیر زاده نوبری
نایب رئیس انجمن پرستاری ایران
خانم فرحناز عسگری
عضو اصلی هیئت مدیره
آقای دکتر حسن ناوی پور
عضو هیئت مدیره انجمن پرستاری
Previous
Next

اخبار مناسبتی

آخرین مقالات پژوهشی