آشنایی با آناتومی و اندامهای بدن

منتشرشده در مقالات و پژوهش
شنبه, 18 فروردين 1397 ساعت 12:32
آشنایی با آناتومی و اندامهای بدن

آشنایی با آناتومی و اندامهای بدن  

تعریف آناتومی :

آناتومی عبارتست از مطالعه ساختار بدن و ربط آن به اعمال قسمت های مختلف آن ساختمان.

 کاربردهای آناتومی:

-   مقایسه آناتومی طبیعی یک انسان طبیعی با یک انسان بیمار و ارجاع بیماری به محل خاصی از بدن

-   بررسی کلیه مراحل تکامل زیگوت تا انسان بالغ

-   استفاده از آناتومی در رده بندی موجودات مختلف

-   استفاده از آناتومی در تعیین جنسیت جنین و ناهنجاری های آن در سیستم های مختلف

تعاریف مرتبط با آناتومی:

سلول : سلول کوچکترین واحد زنده بدن  است. بدن انسان از میلیاردها سلول تشکیل شده است  و سلول ها نیاز به اکسیژن، غذا وآب دارند.

بافت : به مجموعه ای از سلول ها که دارای ساختمان وکار مشابه ای هستند، بافت گفته می شود.

اندام یا عضو : به مجموعه از بافت های بدن که با هم برای ارائه وظیفه ای خاص، همکاری می کنند، اندام یا عضو گفته می شود. مغز، قلب، چشم، گوش و... به تنهایی یک اندام به حساب می آیند.

دستگاه : مجموعه ای از چند اندام ( عضو) را که با هم کار می کنند و وظیفۀ مشخصی را برعهده دارند، دستگاه می گویند. مانند دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و....

آشنایی با دستگاه های بدن:

دستگاه تنفس

تنفس فرآیندی است که بدن از طریق آن اکسیژن کسب می کند. هوا از طریق دهان یا بینی وارد شده، از طریق لوله تنفسی ( نای ) به طرف نایژه ها و نایژک ها در ریه 
می رود. در انتهای نایژک ها کیسه های هوایی (آلوئول ها ) قرار دارد. دراطراف آلوئول ها رگهای خونی وجود دارد و در اینجا تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن صورت می گیرد.سلول های بدن ما ازاکسیژن استفاده می کنند تا انرژی ای راکه برای زنده ماندن نیاز دارند،آزاد کنند.این انرژی طی فرآیندی به نام تنفس سلولی آزاد       می شود.هیچ گاه وقفه ای درکار دستگاه تنفسی ایجاد نمی شود.انسان حدود  20000بار در شبانه روز نفس می کشد، زیرا سلول های بدن ما دائماً به اکسیژن نیاز دارند.

دستگاه تنفس تشکیل شده است از :

1-    ریه ها (ریه ی چپ کوچک تر از ریه ی راست است، زیرا با قلب از فضای سمت چپ به طورمشترک استفاده می کنند).

2-    مجاری تنفسی مانند:دهان، بینی ،حلق، حنجره، اپی گلوت، نای، نایژه، نایژکها وکیسه های هوایی

3-    عضلات تنفسی مانند عضلات بین دنده ای و دیافراگم

در هر دقیقه 5 تا 6  لیترهوا به درون ریه های ما وارد و از آن خارج می شود. در زمان فعالیت های ورزشی، این مقدار افزایش می یابد زیرا عضلات ما مقدار بیشتری اکسیژن نیاز دارند. هوای استنشاقی (دم)حاوی8/20 درصد اکسیژن و04/0 درصد دی اکسید کربن است. هوای بازدم ما حاوی تنها6/15درصد اکسیژن 4 درصد دی اکسیدکربن است

دستگاه گوارش

بخش اصلی دستگاه گوارش، لوله ای بلند است که جهاز هاضمه نامیده می شود. این لوله ی بلند از دهان تا مقعد امتداد دارد.

جهاز هاضمه شامل : دهان، حلق، مری، معده، رودۀ کوچک، رودۀ بزرگ و راست روده می باشد.اعضای دیگری که به جهاز هاضمه متصل اند، به روندگوارش کمک می کنند. این اعضاء شامل: دندان ها، زبان،غدد بزاقی،کبد،لوزالمعده وکیسه صفرا می باشند. مواد غذایی حین عبور از این قسمت ها به مولکول های ریزی که می توانند جذب خون شوند، تجزیه می شوند. اندام های جانبی دستگاه گوارش ( یعنی غده های بزاقی، کبد،کیسه صفرا و لوزالمعده ) موادی را ترشح می کنند که به هضم غذا کمک  می نماید. بنابراین کار دستگاه گوارش، هضم و جذب غذاست.

دهان و مری :

ورودی و اولین قسمت لوله گوارشی دهان است و عمل گوارش ابتدا از دهان آغاز 
می شود. درهنگام بلع، زبان لقمه غذا را از گلو به مری می راند. مری لوله ای عضلانی تقریباً به طول 24 سانتی متر بوده، ازپشت قلب عبورکرده وغذای جویده شده را از حلق به معده می رساند.

معده :

غذاپس ازعبوراز مری وارد معده میشود.معده وظیفه هضم،ذخیره موقت ومخلوط سازی موادغذایی بامواد مترشح(شیره معده)را دارد.معده خالی ازیک مشت کوچکتر است،ولی یک معده ی پرمی تواند20برابر بزرگتر از آن باشد.خروجی معده دریچه پیلوریاهمان عضله ی حلقوی (اسفنکتر) است که به غذای نیمه مایع امکان میدهد از معده خارج شود.

روده کوچک :

یک لوله پیچ خورده به طول حدود 6  الی 8  متر و قطر 5/2 سانتی متر است که غذا در حین هضم شدن از آن عبور می کند و محل اصلی هضم وجذب غذا  می باشد. به قسمت اولیه روده کوچک  اثنی عشر یا دوازدهه می گویند.

روده بزرگ :

روده بزرگ به طول 5/1 متر است و در ادامه روده کوچک قرار دارد. وظیفه اصلی آن جذب آب و املاح و دفع مواد اضافی به شکل مدفوع می باشد. 5 تا 7 سانتی متر آخر روده بزرگ را  راست روده می گویند که به مقعد ختم می شود.

کبد،کیسه صفرا و لوزالمعده :

کبد با وزن تقریبی 5/1 کیلوگرم،  بزرگترین و درشت ترین غده بدن انسان است که در قسمت بالا و طرف راست حفره شکم قرار دارد. برخلاف معمول، کبد دو منبع خونی دارد: یکی خون پراکسیژن که درشریان کبدی است،ودیگری خون سرشار از مواد غذایی که در وریدباب می باشد. از وظایف کبد می توان به تولید صفرا، ذخیره سازی قند، ساخت فاکتورهای انعقاد خون وتبدیل مواد سمی و زائد مانند آمونیاک به موادی با خطر کمتر مانند اوره... اشاره کرد.

لوزالمعده غده ای است مخروطی، مسطح و پهن به طول 15 سانتی متر در قسمت بالا و چپ حفره شکم قرار دارد. مهمترین وظایف آن کمک به هضم چربی، پروتئین، قند و تولید انسولین برای تنظیم قند خون می باشد. کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده که در قسمت فوقانی شکم قرار دارند مایعات گوارش کننده را بدرون اثنی عشر یا دوازدهه ترشح  می کنند.

حرکات دودی :

برای حرکت دادن غذا در طول لوله گوارش عضلات  جداره ها با یک توالی به نام موج دودی منقبض و شل می شوند. بدین صورت که عضلات پشت غذا منقبض شده و عضلات جلوی آن شل می شوند و غذا به سمت جلو رانده می شود.

دستگاه اسکلتی

دستگاه اسکلتی از به هم پیوستن استخوان های بدن تشکیل شده است. استخوان ها باعث شکل گرفتن بدن می شود. استخوان ها همچنین از بافت ها و اندام های بدن محافظت می نمایند.

 استخوان ها، تکیه گاه عضلات هستند و به این وسیله به حرکت بدن کمک می کنند.

اسکلت بدن انسان از 206 استخوان تشکیل می شودکه به وسیله مفصل با هم متصل
 می شوند. انتهای استخوان ها توسط یک سطح صاف و غضروفی پوشیده  و به منظور جلوگیری از ساییدگی محل اتصال ، خود مفصل به وسیله یک کپسول پر از مایع روان کننده و لغزنده به نام مایع مفصلی احاطه شده است. این مایع علاوه بر نرم کردن حرکات مفصل، ضربه های وارده به مفصل را جذب می کند. بنابراین سطوح استخوان در تماس مستقیم با یکدیگر قرار نمی گیرند.

 

ستون فقرات :

ستون مهره ها از 33  استخوان با اشکال نامنظم تشکیل شده

 است که توسط لیگامان های قوی به یکدیگر متصل شده اند.

این استخوانها شامل 7 مهره گردنی،12 مهره توراسیک
(سینه ای) یا پشتی، 5 مهره به هم جوش خورده خاجی یا ساکرال و4 مهره  به هم چسبیده دنبالچه هستند. بین هر دو مهره بالشتکی از جنس غضروف وجود داردکه دارای خاصیت الاستیکی است و به آن دیسک بین مهره ای می گویند. طناب نخاعی از مجرای میان مهره ها عبور می کند و در ارتباط مستقیم با مغز می باشد.از طناب نخاعی،31 جفت اعصاب حسی حرکتی خارج شده و به کلیه ارگان های بدن می روند.

دستگاه عضلانی :

دستگاه عضلانی از مقدار زیادی ماهیچه تشکیل شده است که تقریباً دو سوم (یا نیمی) از وزن بدن را تشکیل میدهد. بیش از650 ماهیچه ی اسکلتی درلایه های اسکلت بدن وجود داردکه اسکلت بدن رامی پوشانندوبه بدن شکل می دهند.این ماهیچه ها به استخوان ها متصل اند. ماهیچه ها به وسیله رشته هایی از بافت قوی ومحکم  بنام تاندون  (زردپی) به استخوان ها،ماهیچه های دیگریاپوست متصل میشوند.عضلات بوسيله پيامهاي ارسالي ازدستگاه عصبي كنترل  ميشوند.عضلات اسكلتي نه تنهاباعث حركت قسمتهاي مختلف بدن  مي گردند بلكه به حفظ وضعيت بدن در حالتهاي ايستاده نشسته يا خوابيده نيزكمك مي كنند.دونوع ماهیچه ی دیگروجود دارندکه درون بدن عمل میکنند وازنظر پنهان اند:یکی ماهیچه های قلب که به ضربان قلب قدرت می بخشدوقلب رابه کارمی اندازند،ودیگری ماهیچه های صاف که غذا ومواد دیگر راحرکت می دهند.

در بدن انسان سه نوع عضله وجود دارد :

1- عضلات مخطط یا ارادی : این عضلات به کمک استخوان ها، باعث توانایی حرکت در فرد می شوند.

2-  عضلات صاف یا غیر ارادی : این عضلات اندام های داخلی تو خالی ( مانند معده  و روده ها ) را احاطه کرده اند.

3-  عضلۀ قلبی : این عضله، قلب را تشکیل می دهد.

 

دستگاه گردش خون

برای اینکه میلیاردها سلول که بافت های بدن شما را تشکیل می دهند زنده بمانند وهمچنین برای اینکه موادزائد بدنتان بتواند دفع شود،به تامین مداوم غذا واکسیژن نیازمندید.این تامین غذاواکسیژن ودفع مواد زائد بدن توسط دستگاه قلبی عروقی یاگردش خون صورت می گیرد.موادی که بسوی سلول ها می روند یاازآن ها            برمیگردندتوسط مایع قرمز رنگی به نام خون منتقل می شوند.دستگاه قلبی عروقی،بدن رادرمقابل عفونتها حفظ می کندودرتثبیت دائمی درجه حرارت بدن نقش کلیدی دارد.

دستگاه گردش خون از سه جزء تشکیل می شود :

1- قلب : کار اصلی قلب، پمپ کردن خون به داخل رگ های خونی است.

2- رگ های خونی : سه نوع رگ در بدن وجود دارد.

الف)سرخرگ (شریان) :خون اکسیژن دار را از قلب به تمام اعضای بدن می رسانند.

ب )سیاهرگ( ورید) : خون دارای دی اکسید کربن را از اعضای بدن به قلب می برند.

ج )مویرگ:بسیارکوچک وظریف اند.اکسیژن،غذاومواد دیگرازطریق دیواره های مویرگهاعبورمیکند.

3- خون : کار خون، رساندن اکسیژن و غذا به تمام قسمت های بدن است.

 

قلب عضو ماهیچه ای و توخالی ومخروطی شکل است که حدود 300 گرم وزن دارد و  به اندازه مشت بسته هرفرد می باشد. قلب تقریباً 5  لیتر خون را در هر دقیقه به سراسر بدن پمپ می کند. طول مجموع رگ های خونی انسان به طور باورنکردنی به بیش از 150000 کیلومتر می رسد.

 

دستگاه ادراری :

سلول های فعال بدن انسان دائماًدرحال ریختن موادزائد به درون خون هستند.موادی که اگر دربدن جمع شوند،انسان رامسموم می کنند.البته این امر رخ نخواهد دادزیراکلیه ها ثانیه به ثانیه خون راتصفیه می کنند،موادزائد وآب اضافی آن را می گیرند وادرار      می سازند،همان مایع زائدی که درمثانه ذخیره می شود.هنگامی که مثانه پرمی شودانسان ازطریق ادرار کردن،آن راتخلیه میکند.دستگاه ادراری تشکیل شده است از :

1-کلیه ها :اعضايي لوبيايي شكل و به رنگ قرمزمايل به قهوه اي هستندكه در پشت شكم  ودر دوطرف ستون فقرات قرار دارند.آنهاحاوي واحدهايي به نام نفرون هستند.

2- حالب ها(میزنای) : لوله های باریکی هستندکه ادرار را از کلیه ها به مثانه می رسانند.

3- مثانه : کیسه ای عضلانی است که ادرار در آن جمع می شود. مثانه در حفره لگن قرار دارد.گنجایش مثانه طبیعی حدود 300 تا400 میلی متر مکعب است که وقتی حجم آن به 150  سی سی می رسد احساس دفع ادرار برای فرد ایجاد می شود.


4 – پیشابراه(میز راه) :مجرایی است که ادرار را از مثانه به خارج بدن هدایت می کند. پيشابراه مرد،بزرگتر ازپيشابراه زن بوده، بعنوان محل خروج مايع مني( مايعي كه حاوي اسپرم است و در حين فعالت جنسي خارج مي شود )عمل مي كند. از آنجا كه پيشابراه زن كوتاهتر است و نزديك به مهبل و مقعد باز مي شود، زنان بيش از مردان، مستعد عفونت هاي ادراري هستند.

در ضایعات وآسیب های نخاع، مثانه فلج می شود و برحسب نوع فلج مصدوم دچار احتباس یا بی اختیاری ادرار می گردد.

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی از مغز، نخاع  و رشته های عصبی( نورون ها ) منشعب از آنها تشکیل شده است. دستگاه عصبی، مرکز کنترل فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن است.

تنظیم فعالیت های اندام ها، ارتباط اندام ها  و دستگاه های فعالیتی بدن، تطابق و هماهنگی دستگاه های مختلف بدن با محیط خارج از مهمترین وظایف دستگاه عصبی می باشد.

دستگاه هاي عصبي دو قسمت دارد : دستگاه عصبي مركزي(CNS) كه مغز و طناب نخاعي را تشكيل مي دهد و دستگاه عصبي محيطي كه از اعضايي تشكيل مي شود كه از مغز و طناب نخاعي منشأ گرفته(به نام عصب ها) و به تمام نواحي بدن مي روند. دستگاه عصبی محیطی شامل 12 جفت عصب مغزی و31 جفت عصب نخاعی است که انتقال پیام های حسی از اندام ها به دستگاه عصبی مرکزی و نیز انتقال پیامی حرکتی از دستگاه عصبی مرکزی به اندم ها از وظایف اصلی آن می باشد.

مغز :

مغز، پیچیده ترین عضو بدن می باشد بيش از صد ميليارد سلول عصبي و ميلياردها راه عصبي را درخود جاي داده است.

مغز تقريباً‌ تمامي فعاليت ها را كنترل 
مي كند،هم فعاليت هاي آگاهانه مثل حركت و هم فعاليت هاي غير آگاهانه مثل حفظ دماي بدن.مغز مرکز شخصیت، احساسات، تفکر، حافظه، حفظ تعادل و... می باشد. مايع شفاف مغزي ـ نخاعي مثل يك ضربه گير، مغز و طناب نخاعي را در برابر آسيب محافظت مي كند.

مخ :

بزرگترین بخش مغز است ودارای دو نیمکره وچهار لوب است. لايه خارجي (قشر مغز) از بافتي به نام ماده خاكستري تشكيل شده است كه پيام هاي عصبي را توليد و تنظيم مي كند.

لايه دروني از ماده سفيد تشكيل شده است كه

 پيام ها را  انتقال مي دهد.

 مخ در تفکر آگاهانه،کنترل عواطف، قضاوت،درک و حافظه و... دخالت دارد.

بصل النخاع :

پایین ترین مرکزعصبی واقع درجمجمه است که انتهای آن به نخاع مربوط می شود و فعالیت اندام های داخلی بدن مانند قلب و ریه و اندام های گوارشی را اداره می کند. پس یکی از اجزای مهم وحساس مغزبوده وآسیب وارده به آن، مرگ را به دنبال خواهد داشت.

نخاع:

نخاع به صورت طنابی نرم  واز ماده خاکستری( حاوی سلولهای عصبی )وماده سفید رنگ( حاوی رشته های عصبی )تشکیل شده است.نخاع در داخل ستون مهره ها قرار گرفته، به وسیله پرده های محافظی به نام مننژ پوشیده شده  واز بالا به بصل النخاع و از پایین تا دومین مهره کمر امتداد دارد.

دستگاه حواس

بینایی(چشم) :

مهمترین حس بدن می باشد. انسان بیش از 80%  اطلاعات محیط اطراف خود را از طریق چشم به دست می آورد. شعاع هاي نوري كه به هر چشم وارد مي شود، به وسيـله قرنيـه و عدسي متمركز شده، روي شبكيه مي افتند و يك تصوير وارونه بر روي آن تشكيـل مي دهنـد.سلـول هاي شبكيه اين تصوير را به تكان هـاي الكتريكي تبديـل 
مـي كنند كه از طريق عصب بينايي به مغز مي روند و در آنجا رمز گشايي شده، باعث بينايي مي شوند. عنبيه، اندازه مردمك را تغيير داده، مقدار نوري را كه به شبكيه
مي رسد، كنترل مي كند.  رگ هاي خوني شبكيه و لايه اي به نام مشيميه، مواد غذايي را به چشم مي رسانند.چشم در یک محفظه استخوانی به نام حدقه  قرار دارد.کره چشم تقریباً  کروی بوده و قطر آن حدود 5/2 سانتی متر است.                               

پلک:

بافتی از جنس پوست و عضلات زیر پوستی می باشد. پلک ها دو وظیفه مهم دارند: اول اینکه مثل یک دیوار دفاعی جلوی قسمت عمده ای از کره چشم را  می گیرند و از کره چشم محافظت می کنند، دوم آن که پلک ها  هر 5 تا10 ثانیه یک بار  باز و بسته 
می شوند که این امر به شسته شدن میکروب ها و ذرات خارجی از سطح  چشم کمک می کند. مژه ها از ورود گرد و غبار و ذرات مختلف به داخل چشم جلوگیری می کنند.

قرنیه:

قسمت شفاف جلوی کره چشم است که از پشت آن ساختمان داخلی تر کره چشم 
( عنبیه و مردمک ) دیده می شود. وجود لکه یا کثیفی روی قرنیه باعث تار دیده شدن اشیاء می شود.

عنبیه و مردمک:

بخش رنگی پشت قرنیه ، عنبیه نام دارد که رنگ چشم افراد را تعیین می کند. در وسط عنبیه سوراخی به نام مردمک وجود دارد که مقدار نور وارد شده به چشم را تنظیم 
می کند.

 

شنوایی (گوش):

گوش نه تنها وظيفه شنيدن بلكه برقراري تعادل را نيز به عهده دارد.گوش شامل قسمت هاي خارجي، مياني و داخلي است.

گوش خارجی :

شامل لاله و مجرای گوش است که به پرده سماخ ختم  می شود.گوش خارجی امواج صوتی را جمع آوری و متمرکز می سازد.

لاله گوش : برای مشخص کردن جهت صوت و امواج صوتی می باشد.

 گوش میانی :

گوش مياني حاوي 3 ‌استخوان ظريف ( چکشی، سندانی، رکابی ) است كه پرده صماخ را به غشاي جدا كننده گوش مياني و داخلي، مرتبط مي كنند.گوش میانی امواج را تقویت  و منتقل می کند.پرده بیضی  بین گوش میانی وگوش داخلی قرار دارد. مبدأ شیپور استاش که وظیفه برقراری تعادل فشار گوش میانی با محیط خارج را به عهده دارد در این محیط است.

گوش داخلی :

حلزون كه حاوي گيرنده هاي حسي شنوايي است  و نيز ساختارهاي تنظيم كننده تعادل در گوش داخلي قرار دارند.

گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت وآن را به امواج شنوایی تبدیل می کند.گوش داخلی اصلی ترین قسمت گوش است که دارای دو وظیفه اساسی      می باشد:

1- تبدیل اصوات به امواج مغزی و ایجاد عمل شنوایی

2- کمک به حفظ تعادل بدن(راست ایستادن)

بویایی ( بینی ) :

بینی از دو حفره به نام سپتوم از هم جدا می شوند ودارای یک قسمت غضروفی و استخوانی می باشد. بوها به وسيله سلول هاي گيرنده تخصيص يافته در سقف حفره بيني تشخيص داده مي شوند. اين سلول هاي گيرنده مولكول هاي بودار موجود در هوا را تشخيص مي دهند و اين اطلاعات را به تكان هاي الكتريكي ظريفي تبديل مي كنند. اين تكانه ها از طريق عصب بويايي به پياز بويايي ( انتهاي عصب بويايي ) و سپس مغز منتقل مي شوند و در مغز مورد تحليل قرار مي گيرند. حس بويايي انسان  بسيار حساس بوده، ما را قادر به تشخيص بيش از ۱۰۰۰۰ بوي مختلف مي كند.

 

چشایی (زبان) :

زبان عضو چشایی می باشد وسطح آن از برجستگی های زیادی پوشیده شده است. زبان در تکلم و بلع غذا کمک می کند. زبان قوی ترین عضله بدن می باشد.

 

لامسه (پوست) :

تمام سطح بدن از پوست پوشیده شده است،وبیش از 5کیلوگرم وزن دارد. ضخامت آن  در نواحی مختلف بدن متفاوت بوده، مثلاً در کف دست و پا ضخیم تر از نقاط دیگر و در ناحیه پلک ها نازکتر می باشد.پوست دارای ملانین(Melanin) قهوه ای است که به آن رنگ می دهدواشعه های ماورای بنفش ومضری راکه نور خورشیدتولید می کند،بافیلتر می گیرد.مو وناخن هردو ازناحیه پوست رشد می کنند.

 

وظایف مهم پوست :

1- حفظ بدن در برابر عوامل محیطی( مانع نفوذ میکروب ها )

2- تنظیم حرارت بدن ( توسط تعریق)

3- احساس( درد، حرارت، لمس، فشار )

4- ویتامین سازی( ویتامین D  در اثر تابش خورشید )

پوست از سه لایه تشکیل شده است :

اپیدرم :خارجی ترین لایه پوست بوده،مرتباً درحال تکثیر می باشد.ازسلول های ضدآب وپوسته مانندمرده ساخته شده است.دراثرکار وفعالیت ضخامت آن تغییر میکند.

درم ( جلد ) : دومین لایه پوست که زیر اپیدرم قرار دارد.تغذیه اپیدرم به عهده این لایه می باشد. عروق خونی، اعصاب،غدد عرق و چربی ، پیاز مو در درم  قرار دارند. هیپودرم ( اندودرم ) : داخلی ترین لایه پوست می باشد و عمدتاً از چربی تشکیل شده است وبدن راگرم نگه می دارد. در زیر این لایه، عضلات و... قرار دارد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

مروری برخبرها

اخبار انجمن

مجوز استخدام ۱۰ هزار پرستار صادر شد مجوز استخدام ۱۰ هزار پرستار صادر شد مجوز استخدام ۱۰ هزار پرستار صادر شدبه گزارش روابط عمومی...

تبریک به منتخبین پنجمین دوره تمامی هیئت مدیره ها تبریک به منتخبین پنجمین دوره تمامی هیئت مدیره ها تبریک به منتخبین پنجمین دوره تمامی هیئت مدیره ها: ...

معاونت پرستاری به معاونت «مراقبت پرستاری» ارتقا یافت معاونت پرستاری به معاونت «مراقبت پرستاری» ارتقا یافت معاونت پرستاری به معاونت «مراقبت پرستاری» ارتقا یافت به...

دل نوشته ها

دلنوشته دکتر فتائی+روزپرستار 94 دلنوشته دکتر فتائی+روزپرستار 94 به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار سال 94  ...

اخبار عمومی

مقالات و پژوهش

آیا با دانستن این مطالب باز هم قلیان می کشید؟ آیا با دانستن این مطالب باز هم قلیان می کشید؟ آیا با دانستن این مطالب باز هم قلیان می کشید؟ مصرف سیگار...
1398-01-22 -
ادامه مطلب
آلرژیهای فصل بهار و راه های درمان آن آلرژیهای فصل بهار و راه های درمان آن بهار، فصل روئیدن سبزیجات و میوه‌هایی است که تنوع بیشتری...
1398-01-19 -
ادامه مطلب
منتفی‌بودن فعالیت ۸ نهاد در انتشار بوی بد در تهران منتفی‌بودن فعالیت ۸ نهاد در انتشار بوی بد در تهران منتفی‌بودن فعالیت ۸ نهاد در انتشار بوی بد در تهران آغاز...
1397-11-04 -
ادامه مطلب
هر آنچه درباره بیماری هموفیلی باید بدانید هر آنچه درباره بیماری هموفیلی باید بدانید هر آنچه درباره بیماری هموفیلی باید بدانید به‌نظر شما چه...
1397-10-15 -
ادامه مطلب
آشنایی با دیالیز کلیه و روش‌های انجام آن آشنایی با دیالیز کلیه و روش‌های انجام آن آشنایی با دیالیز کلیه و روش‌های انجام آن دیالیز کلیه...
1397-10-11 -
ادامه مطلب